ماجرای انتخاب شهردار رشت هرچند به یک مثنوی هفتاد من کاغذ تبدیل شده اما جالب است هرچه بیشتر جلو می رویم به جای حل معضل بر بحران ها و نارضایتی ها افزوده می شود. طوری که بسیاری از مردم رشت نسبت به کارت زرد وزارت کشور و احتمال انحلال شورای شهر واکنش مثبت نشان دادند.

حرف تازه – ماجرای انتخاب شهردار رشت هرچند به یک مثنوی هفتاد من کاغذ تبدیل شده اما جالب است هرچه بیشتر جلو می رویم به جای حل معضل بر بحران ها و نارضایتی ها افزوده می شود. طوری که بسیاری از مردم رشت نسبت به کارت زرد وزارت کشور و احتمال انحلال شورای شهر واکنش مثبت نشان دادند.

با این حال شورای شهر رشت فارغ از نارضایتی های عمومی قرار است انتخاب خود را از میان دو گزینه غیربومی انجام دهد. یک همدانی معزول و یک شاهرودی مستعفی دو انتخاب فعلی اعضای شورای شهری است که اکثر آن ها با شعار دفاع از مدیریت بومی وارد صحنه شده اند و بارها در مصاحبه هایشان بر رشتی بودن خود تاکید و بومی بودن یک شهردار را اولویت دانستند.

اما آن چه معادله انتخاب شهردار رشت را پیچیده کرده است باز شدن دوباره فایل بررسی صلاحیت شهردار منتخب پیشین است. شاید حضور یکی از کاندیداهای فعلی باعث شد که وزارت کشور نسبت به لابی گری و تلاش برای پرونده سازی در مورد گزینه پیشین توجه بیشتری کند و برای همین موضوع صلاحیت حسین علیقلی زاده را دوباره در دستور کار قرار دهد.

پای یک شوشتری هم در میان است!

آخرین اطلاعات حاکی از ان آست در بررسی پرونده حسین علیقلی زاده قسمتی از مستندات صلاحیت وی مورد توجه قرار نگرفته و تنها به حکم محکومیت وی اشاره شده که در دادگاه تجدیدنظر رد شده است. در این میان پای یک شوشتری در کنار چند تهرانی و چند مدیر از اقوام گوناگون نیز در میان است که با تلاشهای خودش بررسی پرونده را تنها از یک کانال خاص پیش برده اند. ظاهرا نه تنها شورای شهر رشت همه مدیران بومی را از دور خارج کرده اند بلکه فرصتی را فراهم آورده اند که مردمان شهرهای دیگر برای این شهر به تصمیم گیری بپردازند که چه کسی شهردار شود و چه کسی نشود.

روز دوشنبه شورای شهر رشت در حالی می خواهد از میان دو گزینه باقیمانده انتخاب نهائی خود را داشته باشد که همه گزینه های بومی با اطلاع از عدم موفقیت خودشان انصرافشان را اعلام کردند. شورای شهر در یک بازی بیهوده چند نفر را تعیین می کند که در نهایت گزینه ای که از قبل تعیین شده را انتخاب کنند. در این میان همیشه هم گزینه های شناخته شده و شاخص بومی مجبور به استعفاء می شوند. چون می دانند در روند بررسی برنامه ها و ارائه رزومه هیچ اتفاق خاصی قرار نیست رخ دهد.

در حال حاضر نیز مشخص نیست که نهایت این پرونده به کجا ختم می شود. آیا شهردار منتخب پیشین صلاحیت خود را به دست می آورد و یا از میان یک همدانی و یک شاهرودی یک شهردار جدید برای رشت تعیین می شود؟ حتی معلوم نیست که با توجه به برکناری یکی از کاندیداها به عنوان مدیرکل باسابقه وزارت کشور و یا عدم مسئولیت یکی دیگر از کاندیداها طی سالیان گذشته ، صلاحیت این دو نیز توسط وزارت کشور رد نشود. تنها چیزی که معلوم است آینده نامناسب رشت با چنین روندی است که وزارت کشور نسبت به آن توجهی نمی کند و یک سال در حال تماشای بازی اعضای شورای شهر جهت انتخاب یک شهردار است. شهر رشت نه یک متر خیابان جدید به خود دیده است، نه آسفالت مناسب و نه سرمایه گذاری واقعی، شهری با بدهی های فراوان و رکود حاکم که نه تنها شهردار انتخابی ندارد بلکه اکثریت معاونت ها نیز بدون پست باقی مانده اند ! به جای آن رشت تا دلمان بخواهد لابی، بندو بست و انتخابات غلط به خود دیده است که حتی بعضی مدیران وزارت کشور نیز به آن نفوذ کرده اند. وزارت کشور اگر تغییر چنین روندی برایش اهمیت داشته باشد و به انتخاب شورای شهر امیدی نداشته باشد باید کار را یکسره و وضعیت شهر را مشخص کند.

  • منبع خبر : گیل خبر