سرپرست شهرداری رشت خبر داد:

رشت عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل شهرداری های کشور شد

سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت گفت: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری‌های کشور انتخاب شد.

به گزارش حرف تازه، سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت گفت: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری‌های کشور انتخاب شد.

سرپرست شهرداری رشت اظهار داشت: در سی و نهمین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و دومین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری‌های کشور به تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ در وزارت کشور، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری‌های کشور انتخاب شد.

 وی ضمن قدردانی از نظر مثبت رئیس سازمان حمل و نقل بار شهرداری‌های کشور یادآور شد: امیدواریم سطح تعاملات دو جانبه تقویت شود تا از این رهگذر شاهد توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی شهر رشت به ویژه در حوزه بار و مسافر باشیم. همچنین از ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت نیز انتظار دارم تا از این ظرفیت کشوری ایجاد شده جهت ارتقای سطح خدمات حمل و نقل عمومی به شهروندان شهر رشت استفاده نماید.