رضا رسولی:

رشت را باید از سیطره خودرو ها نجات داد / توسعه حمل و نقل مبتنى بر دوچرخه به عنوان یک اولویت

یکصد و سی و سومین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا با حضور رییس، اعضا و مشاورین کمیسیون عمران و معاونت های شهرداری در نهمین روز از ماه اسفند برگزار گردید.

حرف تازه – یکصد و سی و سومین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا با حضور رییس، اعضا و مشاورین کمیسیون عمران و معاونت های شهرداری در نهمین روز از ماه اسفند برگزار گردید.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا با اشاره به مشکل اقتصادی اظهار داشت: مشکلات اقتصادی که در کل کشور وجود دارد و شهر رشت نیز متاثر از آن است، موجب شده در بودجه عمرانی حتی حداقل انتظارات را هم نتوانیم ببینیم و برای جبران این مشکل باید به سمت پروژه های با پیوست اقتصادی برویم.
 
رضا رسولی با انتقاد از نگاه موجود در شهرداری در خصوص تامین هزینه پروژه ها اظهار نمود: نگاهی که در شهر رشت در خصوص تامین هزینه پروژه ها وجود دارد، خارج از عرفی است که در کشور وجود دارد و به جای اینکه شهرداری به دنبال سرمایه گذار باشد، اکنون سرمایه گذار به دنبال شهرداری می دود. در بسیاری از پروژه هایی که در بودجه آورده شده سرمایه گذارانی تمایل به ورود این حوزه را دارند و بر این اساس الزامی وجود ندارد که شهرداری برای آن حوزه هزینه کند فقط با مدیریتی بهتر باید به سرمایه گذار محول شود.
وی با اشاره به اینکه سه تیپ پروژه در بودجه عمرانی وجود دارد بیان نمود: در بودجه سال ۹۸ شهرداری ۱۵ میلیارد تومان برای پروژه های جدید در نظر گرفته شده است و این رقم فارق از هزینه مربوط به پروژه های مستمر و نیمه تمام شهرداری است.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا با اشاره به لزوم توجه به انتظارات شهروندان از مسئولین افزود: اگر از بیرون به شهر نگاه کنیم، بیشترین حجم مشکل شهروندان شهر رشت در حوزه ترافیک است در صورتی که در بودجه تناسب مناسبی بر اساس اولویت ها و مشکلات شهر رشت وجود ندارد.
 
رضا رسولی با اشاره به لزوم پیش قدم شدن شهرداری در اجرای برخی از امور تصریح نمود: بافت فرسوده نیز از جمله اموری است که شهرداری پس از اجرای موفق در یک پایلوت موفق، می تواند در سرمایه گذار برای ورود به این بخش رغبت به وجود آورد.
وی با انتقاد از اجرای برخی از پروژه ها، شهر رشت را شهری زیست پذیر دانست و بیان نمود: باید به سمتی برویم که با اصلاح امور، مشکلات را حل نماییم و با حل مشکلات با سیمان و فولاد مخالف هستم.
در ادامه ردیف های کد عمرانی معاونت های شهرداری به شکل جز به جز بحث و بررسی شد.