بهنیا ثابت رفتار قائم مقام حزب مردم سالاری در گیلان:

رسانه ها نقشی تعیین کننده در برندسازی و معرفی ظرفیت های شهری دارند

قائم مقام حزب مردم سالاری در استان گیلان در گفتگویی با اشاره به نقش تعیین کننده رسانه ها در برندسازی و معرفی ظرفیت ها خاطر نشان کرد: امروزه راهی بهتر از برندسازی شهری و جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های بزرگ، تولید ثروت و درامدزایی پایدار در شهرداری ها وجود ندارد و این امر جز با همراهی رسانه ها تحقق نخواهد یافت.

حرف تازه – قائم مقام حزب مردم سالاری در استان گیلان در گفتگویی با اشاره به نقش تعیین کننده رسانه ها در برندسازی و معرفی ظرفیت ها خاطر نشان کرد: امروزه راهی بهتر از برندسازی شهری و جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های بزرگ، تولید ثروت و درامدزایی پایدار در شهرداری ها وجود ندارد و این امر جز با همراهی رسانه ها تحقق نخواهد یافت.

بهنیا ثابت رفتار با تاکید بر اینکه رسانه ها حلقه ارتباطی بین مردم و مسئولین به شمار می روند تصریح کرد: از مسئولین شهری در استان گیلان به ویژه در شهر رشت به عنوان مرکز استان انتظار می رود ارتباط خود با اصحاب رسانه را تقویت نمایند.
سخنگوی حزب مردم سالاری در ادامه بیان داشت: حضور رسانه ها در کنار مجموعه مدیریت شهری منجر به معرفی ظرفیت ها و فرصت ها، اعتمادسازی محلی و مشارکت بیشتر مردم، ترغیب سرمایه گذاران و تولید ثروت می شود.
بهنیا ثابت رفتار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هزینه ای که ادارات و نهادهای مختلف برای بهره مندی از ظرفیت رسانه ها در نظر می گیرند در مقایسه با نتایج مطلوبی که حضور رسانه ها در پی دارد هزینه های بسیار ناچیزی است ضمن آن که این هزینه ها را باید به نوعی سرمایه گذاری برای مدیریت شهری دانست.
مشاور سابق شورای اسلامی شهر رشت در پایان گفت: انتظار می رود در دوره آینده شورا، رسانه ها جایگاه ویژه ای نزد مدیران شهری رشت داشته باشند تا مردم ثمرات حضور موثر اصحاب رسانه را ببینند و این همکاری منجر به رشد و توسعه شهر رشت شود.
رسانه ها نقشی تعیین کننده در برندسازی و معرفی ظرفیت های شهری دارند

رسانه ها نقشی تعیین کننده در برندسازی و معرفی ظرفیت های شهری دارند