با رای ده عضو شورا؛

رحیم شوقی شهردار رشت شد

با رای ده عضو شورا، رحیم شوقی شهردار رشت شد.

به گزارش حرف تازه، با رای ده عضو شورا، رحیم شوقی شهردار رشت شد.

پس از ارائه برنامه ۴ کاندیدای شهرداری رشت، عصر دیروز با رای اعضای شورا رحیم شوقی به عنوان شهردار منتخب رشت معرفی شد.

رحیم شوقی در سوابق خود دوسال معاونت مدیرکل فنی استانداری گیلان، چهارسال مدیرکل فنی استانداری گیلان و همچنین معاونت عمرانی منطقه آزاد انزلی را دارد. وی دارای مدرک ارشد عمران و دکترای جغرافیای روستایی است.

رحیم شوقی برادر فرهاد شوقی، عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر رشت است.

وی پیش از این نیز در مقاطعی گزینه شهرداری رشت بود و در نهایت این چهره بومی در راس شهرداری رشت قرار گرفت.

امید است این بار شورانشینان فرصت کافی به شهردار رشت بدهند تا وی بتواند تفکرات خود را اجرایی نماید.

همچنین با موافقت اعضای شورا ، یوسف یزدانی برای یک دوره مجدد تا زمان اعلام حکم نهایی شهردار رشت از سوی وزارت کشور، مجددا به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.