هشدار به کاندیداها؛

رای نخرید، رایتان باطل می شود

حرف تازه – نمایندگان با حذف بندی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که صرفاً به ابطال آرای افرادی که اقدام به خرید و فروش رای در صندوق‌های رای دارای آرای مخدوش می‌کرد، تاکید داشت، بر ابطال کل آرای متخلفان در همه صندوق‌های رأی اصرار کردند. به […]

حرف تازه – نمایندگان با حذف بندی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که صرفاً به ابطال آرای افرادی که اقدام به خرید و فروش رای در صندوق‌های رای دارای آرای مخدوش می‌کرد، تاکید داشت، بر ابطال کل آرای متخلفان در همه صندوق‌های رأی اصرار کردند.

به گزارش حرف تازه به نقل از ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان با حذف بند (ب) ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.

مجلس به موجب این ماده که صرفاً به ابطال آرای افرادی که اقدام به خرید و فروش رای در صندوق‌های رای دارای آرای مخدوش می‌کرد، تاکید داشت، بر ابطال کل آرای متخلفان در همه صندوق‌های رای اصرار کرد.

بر اساس اصلاح انجام شده از ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۵۱ نماینده با حذف بند (ب) ماده ۵ موافقت کرده و در نتیجه به حذف این ماده مصوب شد و با حذف این بند توسط نمایندگان قانون جاری انتخابات که کل آرای فرد متخلف را که به تشخیص شورای نگهبان فاقد اعتقاد و التزام عملی به اسلام هستند را باطل می‌داند.