رای مخفی جلسه استیضاح شهردار رشت خلاف است؟

برخی رسانه ها اعلام کرده اند رای مخفی جلسه استیضاح شهردار رشت خلاف است.

به گزارش اختصاصی حرف تازه، استیضاح جنجالی سید امیرحسین علوی وارد فاز تازه ای شده است. در ادامه اعتراضات به نحوه رای گیری و شمارش آرا، امروز در برخی رسانه ها، رای مخفی بزرگترین ایراد جلسه استیضاح شهردار رشت عنوان شد.

آنطور که در برخی رسانه ها و بر اساس پیگیری های حقوقی آنها عنوان شده است رای گیری باید یا به صورت علنی و با بالا بردن دست و یا با برگه های رای که نام رای دهنده را به همراه داشته باشند انجام شود. در جلسه استیضاح هیچ یک از این دو حالت اتفاق نیفتاد و برگه هایی بی نام توزیع شد که در ادامه حواشی و ابهامات زیادی را رقم زد.

به نظر می رسد همانطور که پیش از این نیز عنوان شد ساده ترین راه حل این ماجرا، رای گیری شفاف و دوباره است. البته اگر مخالفان شهردار شهامت انجام آن را داشته باشند! علاوه بر موضوع رای مخفی، صورتجلسه استیضاح نیز به جای ۸ امضا، ۷ امضا دارد و ۴ تن از اعضای شورا موارد درج شده در صورتجلسه را تایید نکرده اند.

با این تفاسیر، ابطال و یا تکرار جلسه استیضاح و رای گیری شفاف، منطقی ترین راه حل های موجود برای رفع این ابهامات خواهند بود.