رایزنی شهردار رشت و معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پیرامون موضوعات شهری

شهردار رشت در دیدار با دکتر انوشه پیرامون برخی از موضوعات شهری به ویژه پروژه‌های مدیریت پسماند و پروژه‌های اولویت‌دار شهر گفتگو کرد.

به گزارش حرف تازه به نقل از شهرداری رشت، رحیم شوقی شهردار رشت روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تهران با دکتر سجاد انوشه معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دیدار کرد.

شهردار رشت در دیدار با دکتر انوشه پیرامون برخی از موضوعات شهری به ویژه پروژه‌های مدیریت پسماند و پروژه‌های اولویت‌دار شهر گفتگو کرد.