راه اندازی روشنایی معابر بلوار خرمشهر رشت

جمعه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱ با دستور سرپرست شهرداری رشت و به همت معاونت حمل و نقل ترافیک و امورزیربنایی و مدیریت منطقه ۳ شهرداری رشت روشنایی معابر بلوار خرمشهر حدفاصل میدان ولیعصر تا جانبازان راه اندازی شد .

به گزارش حرف تازه، جمعه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱ با دستور سرپرست شهرداری رشت و به همت معاونت حمل و نقل ترافیک و امورزیربنایی و مدیریت منطقه ۳ شهرداری رشت روشنایی معابر بلوار خرمشهر حدفاصل میدان ولیعصر تا جانبازان راه اندازی شد .