رانش زمین در روستای سلجه چال اشکور رحیم آباد شهرستان رودسر استان گیلان زندگی مردم این روستا را به خطر انداخته و زنگ خطریست که این روستا را در آستانه تخریب برده است. در ادامه تصاویری از رانش هولناک زمین در رودسر (روستای سلجه چال) را مشاهده می کنید:

حرف تازه – رانش زمین در روستای سلجه چال اشکور رحیم آباد شهرستان رودسر استان گیلان زندگی مردم این روستا را به خطر انداخته و زنگ خطریست که این روستا را در آستانه تخریب برده است. در ادامه تصاویری از رانش هولناک زمین در رودسر (روستای سلجه چال) را مشاهده می کنید:

رانش هولناک زمین در رودسر به روایت تصویر

رانش هولناک زمین در رودسر به روایت تصویر

رانش هولناک زمین در رودسر به روایت تصویر

رانش هولناک زمین در رودسر به روایت تصویر

رانش هولناک زمین در رودسر به روایت تصویر

رانش هولناک زمین در رودسر به روایت تصویر

رانش هولناک زمین در رودسر به روایت تصویر

رکنا