رضا عاشری عضو شورای شهر رشت مطرح کرد:

رئیس شورا حق لغو جلسه را ندارد | غیبت چهار عضو شورا کذب محض است

رضا عاشری عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به لغو جلسه استیضاح شهردار رشت از جانب رئیس شورا اظهار داشت: لغو جلسه در حیطه اختیاراتشان نیست و نمی توانند جلسه را لغو کنند.

به گزارش اختصاصی حرف تازه، رضا عاشری عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به لغو جلسه استیضاح شهردار رشت از جانب رئیس شورا اظهار داشت: لغو جلسه در حیطه اختیاراتشان نیست و نمی توانند جلسه را لغو کنند.

رئیس شورا حق لغو جلسه را ندارد

این عضو شورا با تاکید بر اینکه رئیس شورا و دیگر اعضا حق لغو جلسه را ندارند خاطر نشان کرد: باید اعضای شورا در جلسه امروز می نشستند و بعد تصمیم گیری می کردند.

وی همچنین غیبت چهار عضو حامی ثبات مدیریتی و ادامه کار شهردار در این جلسه را تکذیب کرد و گفت: اعضا در شورا حضور داشتند و این خبر کذب محض بوده است.