رئیس جمهوری که واکسن نزده بود را به رستوران راه ندادند

ژائیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل که واکسینه نشده است مجبور شد در خارج از رستوران و در کنار خیابان شام (پیتزا) بخورد، زیرا از ورود او به رستوران در نیویورک جلوگیری شد.

حرف تازه – ژائیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل که واکسینه نشده است مجبور شد در خارج از رستوران و در کنار خیابان شام (پیتزا) بخورد، زیرا از ورود او به رستوران در نیویورک جلوگیری شد.

پوپولیست راست افراطی که به عدم واکسیناسیون خود می‌بالد قبل از عزیمت به نیویورک گفت که سیستم دفاعی بدن او به اندازه کافی قوی است که می‌تواند از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری کند.

عکسی از بولسانارو به همراه دو وزیر کابینه دولت او منتشر شده که در حال خوردن پیتزا در یکی از پیاده رو‌های نیویورک هستند.

بیل دی بلازیو شهردار نیویورک از رهبران جهان ازجمله رئیس جمهور برزیل خواسته بود که قبل از حضور در گردهمایی سازمان ملل خود را واکسینه کنند. او در یک کنفرانس خبری گفت که اگر نمی‌خواهید واکسینه شوید، زحمت آمدن به خود ندهید.

بولسونارو اولین رئیس جمهوری خواهد بود که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

رئیس جمهوری که واکسن نزده بود را به رستوران راه ندادند

رئیس جمهوری که واکسن نزده بود را به رستوران راه ندادند

منبع: انتخاب