دیدار سرپرست شهرداری رشت با نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی

این دیدار که به منظور بحث و تبادل نظر دو طرف در حوزه مباحث مدیریت شهری صورت گرفته بود هر دو طرف بر جذب اعتبارات ملی برای شهر رشت به منظور پیشبرد پروژه های کلان شهری تاکید داشتند.

به گزارش حرف تازه به نقل از شهرداری رشت، روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ یوسف یزدانی ، سرپرست شهرداری رشت با جبار کوچکی نژاد ، نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در محل شهرداری رشت دیدار کردند.

این دیدار که به منظور بحث و تبادل نظر دو طرف در حوزه مباحث مدیریت شهری صورت گرفته بود هر دو طرف بر جذب اعتبارات ملی برای شهر رشت به منظور پیشبرد پروژه های کلان شهری تاکید داشتند.