با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر شاهرخ یوسف‌ زاده چابک رییس دانشگاه علوم ‌پزشکی گیلان شد

حرف تازه : دکتر شاهرخ یوسف‌ زاده چابک رییس دانشگاه علوم ‌پزشکی گیلان شد. به گزارش حرف تازه به نقل از دیارمیرزا،  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : دکتر شاهرخ یوسف‌ زاده چابک که با حکم سید حسن قاضی هاشمی وزیر بهداشت و درمان به عنوان سرپرست دانشگاه علوم ‌پزشکی گیلان منصوب شده بود در […]

حرف تازه : دکتر شاهرخ یوسف‌ زاده چابک رییس دانشگاه علوم ‌پزشکی گیلان شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از دیارمیرزا،  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : دکتر شاهرخ یوسف‌ زاده چابک که با حکم سید حسن قاضی هاشمی وزیر بهداشت و درمان به عنوان سرپرست دانشگاه علوم ‌پزشکی گیلان منصوب شده بود در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از امروز ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان را برعهده گرفت.

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک متخصص وجراح مغز و اعصاب است. استاد تمامی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ریاست بیمارستان پورسینای رشت و مرکز تحقیقات ترومای جاده ای کشور از مهمترین سوابق کاری و مدیریتی دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک است.