دکتر توفیق یعقوبی سرپرست مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت منصوب شد.

به گزارش حرف تازه، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر توفیق یعقوبی – عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت منصوب شد.

دکتر یعقوبی، ریاست بیمارستان سلامت رستم آباد، ریاست مرکز بهداشت رودبار و مدیریت گروه بیماری های عفونی دانشگاه را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این دکتر سید حسین میرپور، عهده دار این مسوولیت بوده است‌.