نفرات برتر کنکور سراسری معرفی شدند؛

دو گیلانی در جمع برترین‌های کنکور

نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ معرفی شدند.

حرف تازه – نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ معرفی شدند.

در این بین نام دو نفر از گیلان به چشم می خورد به طوریکه آریا جلالی از لاهیجان موفق شده است در گروه علوم ریاضی و فنی رتبه چهارم کنکور سراسری را به دست آورد. همچنین در گروه علوم تجربی نیز ریحانه فرخی ملکی از رشت رتبه ۸ کنکور سراسری را به دست آورده است.

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

نفرات برتر گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

نفرات برتر گروه آزمایشی زبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸