دو گزینه نهایی شهرداری تهران مشخص شدند

در جلسه عصر امروز، اعضای شورای شهر تهران امروز آخوندی و حناچی را به عنوان دو گزینه نهایی شهرداری پایتخت معرفی کردند.

حرف تازه – اعضای شورای شهر تهران امروز دو گزینه نهایی شهرداری پایتخت را مشخص کردند.

براین اساس با ۲۱ رای شورا، عباس آخوندی با ۱۶ رای و حناچی با ۱۱ رای به عنوان گزینه های نهایی معرفی شدند.

کشت پور شهردار منطقه ۲ تهران و یکی از ۵ گزینه نهایی انصراف داده بود و تقوی نژاد و انصاری نیز به ترتیب با ۱۰ و ۳ رای از تصاحب کرسی شهرداری تهران بازماندند.

شایان ذکر است سید کامل تقوی نژاد گزینه فراکسیون اعتماد ملی بود و از غلامرضا انصاری به عنوان یکی از گزینه های اتحاد ملت یاد می شد.

عباس آخوندی ازسوی فراکسیون مستقلان تعرفه شده است و پیروز حناچی نیز گزینه اصلی اتحاد ملت به شمار می رود.

پیش از این آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی بوده و پیروز حناچی نیز در دولت یازدهم معاون معماری و شهرسازی وزارتخانه تحت مدیریت آخوندی بوده است.

احتمال انصراف حناچی به نفع آخوندی بسیار بالا به نظر می رسد و شاید آخوندی از این لحظه محتمل ترین گزینه شهرداری تهران به شمار رود.

در جلسه روز سه شنبه یکی از این دو گزینه شهردار تهران خواهد شد.