دادستان عمومی و انقلاب بوشهر خبر داد:

دستگیری رئیس شورا به اتهام فساد مالی

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با اشاره به بازداشت رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: در پی تخلفات مالی در شهرداری بوشهر، رئیس شورای این شهر دستگیر شده است و تحقیقات دراین‌باره ادامه دارد.

حرف تازه – روابط عمومی دادگستری استان بوشهر اعلام کرد علی حسن ‌پور با اشاره به تشکیل پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر از دستگیری رئیس شورا خبر داد و اظهار داشت: در پی تشکیل پرونده تخلف ‌های مالی در شهرداری بوشهر ، اتهاماتی متوجه برخی از افراد در شورای شهر است که در این راستا رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر توسط اداره ‌کل اطلاعات استان بوشهر به اتهام فساد مالی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه ادامه داد گفت: بر همین اساس  این پرونده به بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر ارجاع شده است.
دادستان بوشهر با بیان اینکه “تعدادی از کارکنان شهرداری بوشهر نیز اخیراً دستگیر شده‌اند” گفت: در رسیدگی به پرونده سوء استفاده مالی در شهرداری بوشهر از قبل تعدادی از کارکنان شهرداری بوشهر به ‌اتهام اختلاس از سوی اداره ‌کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر شده بودند.
حسن‌ پور با بیان اینکه “پرونده اختلاس مالی در شهرداری بوشهر در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر رسیدگی می‌ شود” افزود: افراد دستگیر شده پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره‌ کل اطلاعات استان بوشهر قرار دارند.
دستگیری رئیس شورا به اتهام فساد مالی

دستگیری رئیس شورا به اتهام فساد مالی

تسنیم