دستگیری بهمن خاوری به اتهام ربودن رومینا اشرفی + جزییات

گزارش های دریافتی حاکی از دستگیری بهمن خاوری به اتهام ربودن رومینا اشرفی است.

حرف تازه – گزارش های دریافتی حاکی از دستگیری بهمن خاوری به اتهام ربودن رومینا اشرفی است.

به نقل از منابع محلی بهمن خاوری خواستگار رومینا اشرفی روز گذشته به اتهام آدم‌ربایی و برخی شواهد که حاکی از نقش داشتن در عصبانیت پدر رومینا اشرفی داشت، بازداشت و تحویل مقام قضایی شد.

رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله ای بود که پس از فرار از منزل به همراه بهمن خاوری، بازداشت و در بازگشت به خانه توسط پدر خود به طرز هولناکی به قتل رسید. بهمن در اولین اظهارات خود سعی کرده بود که دلیل این امر را به اختلافات مذهبی دو خانواده نسبت دهد که با روشن شدن جزییات حادثه، بی اساس بودن این ادعا به اثبات رسید.

دستگیری بهمن خاوری به اتهام ربودن رومینا اشرفی

دستگیری بهمن خاوری به اتهام ربودن رومینا اشرفی