دستور تسریع پروژه های دفنگاه سراوان و کارخانه کود آلی از سوی سرپرست شهرداری رشت

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به همراه معاون خدمات شهری و مدیرعامل سازمان پسماند از پروژه های دفنگاه زباله سراوان و کارخانه کود آلی بازدید کرد و در این بازدید میدانی از کلیه عوامل اجرایی و عملیاتی پروژه‌ها خواست تا به روند انجام کارها سرعت بیشتری داده و زمان را تلف نکنند.

به گزارش حرف تازه، یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به همراه معاون خدمات شهری و مدیرعامل سازمان پسماند از پروژه های دفنگاه زباله سراوان و کارخانه کود آلی بازدید کرد و در این بازدید میدانی از کلیه عوامل اجرایی و عملیاتی پروژه‌ها خواست تا به روند انجام کارها سرعت بیشتری داده و زمان را تلف نکنند.

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت روز جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱ به همراه بشر دانش معاون خدمات شهری و هادیزاده مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری از دفنگاه زباله سراوان، مراحل بهسازی لندفیل، شرکت کود آلی لاکان و پروژه‌های در حال انجام آن بازدید میدانی به عمل آورد.

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت در این بازدید میدانی با تاکید بر اینکه هیچگونه کم کاری و بهانه‌ای جهت عدم سرعت پروژه‌ ساماندهی دفنگاه زباله سراوان و پروژه‌های کارخانه کود آلی اعم از سوله‌سازی، احداث زباله سوز، ساختمان اداری و مابقی فرآیندهای لازم از دید وی قابل قبول نیست گفت: تمام نگاه‌ها در سطح کشور و استان به پروژه مدیریت پسماند رشت دوخته شده و نباید زمان را تلف کرد بنابراین از همه انتظار دارم تا جایی که می‌توانند موانع کار را برطرف و برای سرعت گرفتن کلیه پروژه‌ها به خصوص پروژه ساماندهی لندفیل و ساخت سوله‌های A و B و C تلاش کنند.

لازم به ذکر است به دستور سرپرست شهرداری رشت قرار شد تا هفته آینده مبلغی برای دیوارگذاری پروژه دفنگاه زباله سراوان به پیمانکار مربوطه داده شود تا بواسطه این تزریق اعتباری، کارها با سرعت و همت بیشتری پیش رود.