مجتبی شهرستانی خبر داد:

دستفروشی در بافت مرکزی شهر رشت ممنوع شد

حرف تازه : مدیرهماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت گفت:از فعالیت کلیه دستفروشانی که قبل از ساعت ۲۰ در بافت مرکزی شهر رشت اقدام به دستفروشی کنند،جمع آوری می‌شودند. به گزارش حرف تازه، مجتبی شهرستانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت:با توجه به لزوم حفظ حقوق شهروندان و تکالیف قانونی شهرداریها و براساس جلسات و […]

حرف تازه : مدیرهماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت گفت:از فعالیت کلیه دستفروشانی که قبل از ساعت ۲۰ در بافت مرکزی شهر رشت اقدام به دستفروشی کنند،جمع آوری می‌شودند.

به گزارش حرف تازه، مجتبی شهرستانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت:با توجه به لزوم حفظ حقوق شهروندان و تکالیف قانونی شهرداریها و براساس جلسات و هماهنگی های انجام شده با نهادهای قضایی و انتظامی و فرمانداری شهرستان رشت طرح پاکسازی معابر بافت مرکزی شهر از انسداد معبر در دستور کار شهرداری رشت قرار گرفته است.

وی با اشاره به نارضایتی های بوجود آمده از سوی کسبه و بازاریان محدوده بافت مرکزی شهر در خصوص عملکرد و حضور دستفروشان اظهار کرد:به منظور تحقق حقوق شهروندی، زیباسازی چهره شهر و جذب گردشگر بر طبق مصوبه شورای تامین کلیه دستفروشان محدوده پیاده راه میدان شهدای ذهاب(شهرداری)،خیابان های شیک،شریعتی قبل از ساعت ۲۰ شب جمع آوری و تنها بعد از ساعت مقرر با کنترل و نظارت نیروهای ستاد سد معبر ورعایت چارچوبهای تعیین شده اجازه فعالیت داده خواهند داشت.

شهرستانی جمع آوری و ساماندهی این موضوع را گام اساسی در مقابله با این پدیده عنوان کرد و گفت:با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل بند ۲ماده ۵۵ قانون شهرداریها وظیفه شهرداری جمع آوری و رفع انسداد می‌باشد بر همین اساس حوزه معاونت خدمات شهری با برگزاری جلسات مربوط به نحوه اجرایی شدن طرح مذکور و همچنین با بر نامه ریزی های انجام شده در این خصوص تلاش خواهد کرد در آینده نه چندان دور به نحوه مطلوبی این زحمتکشان را ساماندهی کند چرا که استفاده از معابر عمومی حق شهروندان بوده و آنها باید بتوانند بدون مشکل از این معابر استفاده کنند.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری لزوم اجرای این مصوبه را در گرو همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی خواند و تصریح کرد:امید است که با همکاری این نهادها بتوانیم در جهت رفع مشکلات شهروندان و تردد بی مزاحمت در معابر شهر اقدامات موثری انجام دهیم.