موسوی روزان :

در عمر ۱۷ ساله شورا در رشت ۲۴ شهردار عوض شده!

حرف تازه : سید رضا موسوی روزان در نشست رسانه ای روز گذشته با بیان اینکه قصد تخریب اعضای شورا را ندارم گفت: طرح سوال و استیضاح شهردار باید آخرین راه حل شورا باشد. عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه یک سال از عمر مدیریتی دکتر ثابت قدم می گذرد افزود: اتفاقات خوبی را […]

حرف تازه : سید رضا موسوی روزان در نشست رسانه ای روز گذشته با بیان اینکه قصد تخریب اعضای شورا را ندارم گفت: طرح سوال و استیضاح شهردار باید آخرین راه حل شورا باشد.

عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه یک سال از عمر مدیریتی دکتر ثابت قدم می گذرد افزود: اتفاقات خوبی را در طی این یک سال در شهر رشت شاهد بودیم و پروژه ملی باز آفرینی بافت فرهنگی و تاریخی شهر رشت در زمان مدیریت ایشان کلنگ زده شد و در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد افتتاح آن هستیم هرچند که این پروژه در شورای شهر رشت موافق و مخالف زیادی داشته است اما به دلیل داشتن مصوبه شورا و موافقت اکثریت اعضای شورا باید آن را متعلق به شورای چهارم نیز دانست.

موسوی روزان خاطر نشان کرد: ما باید به دنبال ثبات مدیریت در شهر رشت باشیم. مشهد و اصفهان در طول ۱۸ سال تنها ۳ شهردار داشته اند اما در عمر ۱۷ ساله شورا در رشت ۲۴ شهردار عوض شده و عمر مدیریت هر شهردار  در این شهر کمتر از شش ماه است که میانگین عمر شهرداران در کشور دو سال و نیم بوده و این امر موجب عقب ماندگی این شهر شده است.

وی با اشاره به اینکه ما باید به افرادی که در حال خدمت به مردم و نظام هستند کمک کنیم اضافه کرد: طرح سوال و استیضاح شهردار باید آخرین راه حل شورا باشد ما می توانیم با تعامل دوستانه در راستای حفظ منافع مردم این شهر گام برداریم.