جان کربی:

در حال حاضر پیشرفتی در مذاکرات هسته ای با ایران حاصل نشده است

هماهنگ‌کننده روابط راهبردی در شورای امنیت ملی آمریکا عنوان کرد که انتظار ندارد که هیچ پیشرفتی در آینده‌ای نزدیک در مذاکرات احیای برجام حاصل شود.

به گزارش حرف تازه به نقل از المیادین، جان کربی، هماهنگ‌کننده روابط راهبردی در شورای امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که که در حال حاضر هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته ای با ایران حاصل نشده است و انتظار ندارد که در آینده‌ای نزدیک نیز پیشرفتی حاصل شود.