درخواست آبفای رشت از شهروندان برای صرفه جویی و مدیریت مصرف آب

درخواست آبفای رشت برای صرفه جویی و مدیریت مصرف آب توسط شهروندان با صدور اطلاعیه ای اعلام شد.

حرف تازه – شرکت آب و فاضلاب (آبفا) شهرستان رشت با صدور اطلاعیه ای از شهروندان درخواست کرد با توجه به افزایش دما و افزایش مصرف آب، نسبت به صرفه جویی و مدیریت مصرف آب همراهی لازم را داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است:

رشتوندان محترم، با توجه به افزایش کم سابقه دما و حضور چشمگیر مسافران، مصرف آب شهری به شدت افزایش یافته است. خواهشمندیم با صرفه جویی و مدیریت مصرف آب، شرکت آبفا را در تداوم خدمات رسانی یاری فرمائید.

روابط عمومی آبفا شهرستان رشت

درخواست آبفای رشت برای صرفه جویی و مدیریت مصرف آب توسط شهروندان

درخواست آبفای رشت برای صرفه جویی و مدیریت مصرف آب توسط شهروندان