خواص لوبیا سیاه در پیشگیری از بیماری قلبی

یک نوع از حبوبات وجود دارد که برای قلب، استخوان و دندان ها بسیار مفید است. لوبیا سیاه در دسته حبوبات مانند نخود، عدس قرار می گیرد و به عنوان بخش مهمی از رژیم غذایی مصرف می شود.

به گزارش حرف تازه، یک نوع از حبوبات وجود دارد که برای قلب، استخوان و دندان ها بسیار مفید است. لوبیا سیاه در دسته حبوبات مانند نخود، عدس قرار می گیرد و به عنوان بخش مهمی از رژیم غذایی مصرف می شود.

خواص لوبیا سیاه در پیشگیری از بیماری قلبی: