حکم زینب کاظمی صادر شد | ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی برای مهندسی که حجاب برداشته بود

زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از اصلاحات نیوز، زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

زینب کاظمی با اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی، روز ششم شهریور، در دادگاه حاضر شده بود.

حکم وی ۷۴ ضربه شلاق بوده که ظاهرا به دلیل تعهد نامبرده به مدت ۵ سال تعلیق شده است.

تصویر حکم زینب کاظمی