حکم دیوان عدالت برای بازگشت علوی به شهرداری رشت + سند

حکم دیوان عدالت برای بازگشت علوی به شهرداری رشت صادر شد.

به گزارش اختصاصی حرف تازه، حکم دیوان عدالت برای بازگشت علوی به شهرداری رشت صادر شد.

بر این اساس، صورتجلسه استیضاح سید امیرحسین علوی و تایید نتیجه آن از سوی هیئت تطبیق به طور موقت لغو شد و علوی باید بار دیگر به عنوان شهردار رشت به فعالیت خود ادامه دهد.

وکالت این پرونده با علیرضا سحرخیز بوده است.