در حاشیه طرح مکرر استیضاح شهرداران؛

حکایت آن پنج عضو مخالف استیضاح شهردار رشت | کاهش امنیت روانی با بی ثباتی مدیریت شهری

جایی که شهر و مردمانش در این دوره زمانه سخت کمی آسایش داشته باشند و با دیدن بی‌ثباتی مدیریت شهری و بدتر شدن اوضاع شهر با آمدن شهرداران متعدد امنیت روانی‌شان خدشه دارتر از اینی که هست نشود.

به گزارش حرف تازه، شرایط کشور چند سالی است که به گونه‌ای رقم خورده که گویا بسیاری از سیاستمداران را دیگر غم آرای مردم و نظرشان نیست.

بسیاری بر این عقیده‌اند که در این دوره زمانه عجیب می‌شود به هر شکلی آرای مردم را کسب کرد و با بودن در سطوح قدرت احترامشان را خرید اما کمی که به شرایط اجتماعی و نظرات مردم در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی دقت می‌کنیم، می‌بینیم که این گزاره محلی از اعراب ندارد.

کافی است به وضعیت اعضای شورای سابق نگاه کنید. آن‌ها که سال‌ها از آرای مردم برخوردار شدند و به مناصب بالا رسیدند، اینک در مهجوریت و انزوا به سر می‌برند.

حکایت امروز شورای شهر و اعضایش و ماجرای استیضاح هم همین است. آن‌ها که فکر می‌کنند با بی‌ثبات‌تر کردن شرایط شهر و مدیریت شهری در آینده همچنان احترام همسایه‌ها و آشنایانشان را خواهند داشت باید با دقت به خشم عمومی مردم در امروزه‌ی روز متوجه اشتباهشان شوند و بترسند از روزی که دیگر جایگاهی در بین مردم نداشته باشند و با کرور کرور پول و ثروت و مال هم نتوانند علیک مردم را برای سلامشان بخرند.

همگان می‌دانند که در شرایط فعلی نمی‌توان برای شهر شق القمر کرد ولی می‌توان جلوی آسیبهای جدی‌تر و بحرانی‌تر شدن اوضاع را گرفت. این را رمضانی، عزیزی، رضویان، عاشری و حسینی پنج عضو مخالف استیضاح که اتفاقا جزو جریان استخوان دار اصولگرایی هستند، خوب می‌دانند.

همان‌هایی که از دل بسیج و مساجد برآمدند و به سیاست رفتند ظاهرا بهتر از شش نفر دیگر می‌دانند که دو فردای دیگر باید پاسخگوی جریان اصیل و دلسوز سیاسی‌شان باشند.

جایی که شهر و مردمانش در این دوره زمانه سخت کمی آسایش داشته باشند و با دیدن بی‌ثباتی مدیریت شهری و بدتر شدن اوضاع شهر با آمدن شهرداران متعدد امنیت روانی‌شان خدشه دارتر از اینی که هست نشود.

کاش آن شش عضو شورا که اینک کمر به استیضاح دیگری برای آینده نامعلومی بسته‌اند به مانند آن پنج عضو دیگر یادشان باشد که فردایی هست و مردمی و روز قضاوتی…

منبع: دیارمیرزا