حمله وزیر ورزش به صداوسیما روی آنتن زنده شبکه دو

حرف تازه : وزیر ورزش وجوانان میهمان برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب بود . برنامه ای که محوریت اصلی آن بودجه برای المپیک بود. در روزهای اخیر هم کمیته ملی المپیک و هم فدراسیون هایی مانند کشتی اعتراض هایی به بودجه هایشان داشته اند و همین سبب شده که شبکه دوم صداوسیما […]

حرف تازه : وزیر ورزش وجوانان میهمان برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب بود . برنامه ای که محوریت اصلی آن بودجه برای المپیک بود. در روزهای اخیر هم کمیته ملی المپیک و هم فدراسیون هایی مانند کشتی اعتراض هایی به بودجه هایشان داشته اند و همین سبب شده که شبکه دوم صداوسیما در گفت وگوی ویژه خبری اش سراغ المپیک برود. المپیک بودجه ورزش و نتایج احتمالی آن سوژه اصلی برنامه بود.

با اینکه المپیک سوژه برنامه بود اما کشدار شدن ماجرای مالی کار به جایی رساند که وزیر ورزش از خطوط قرمز صداوسیما عبور کرد. صداوسیما در چند سال اخیر برمساله حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی حساسیت ویژه ای داشته .آنها که پخش ورزش ها و در راس آنها فوتبال به صورت مجانی عادت کرده اند عموما اجازه نمی دهند که شخصی در رسانه ملی در مورد این حق صحبت کند. اما این روزها با بودجه ای که از طرف دولت در اختیار صداوسیما قرار نگرفته سبب شده که صداوسیمایی ها از هر فرصتی برای انتقاد به دولت استفاده کنند. در چند روزاخیر چند برنامه تلویزیونی به صورت مستقیم به بودجه صداوسیما پرداخته اند و درآخرین خبرسازی هم از قول صداوسیما اعلام شده که به خاطر کسری بودجه حق پخش مسابقات المپیک خریداری نشده و مسابقات پخش نخواهد شد. یک خبرسازی که باید منجر به فشار علیه دولت می شد. 

با این همه مباحثه وزیر ورزش و مجری برنامه گفت و گوی ویژه خبری کار را به عبور از خطوط قرمزکشاند. وزیر ورزش در این مصاحبه مدعی بود که بخش قابل توجهی از مشکلات به خاطر مسائل مالی است. وزیر ورزش با اشاره به بودجه ورزش و سهم نهایتا دومیلیاردی هر فدراسیون توضیح می داد که عملا جای زیادی برای پرداخت بودجه لازم فدراسیون ها وجود ندارد. در طرف مقابل هم مجری چندین بار تکرار کرده بود که مدیریت هزینه ها کاری است که باید با کیفیت انجام شود. 

پس از چند دقیقه ای که از بحث می گذشت . مجری از گودرزی (نقل به مضمون)پرسید:«به هرحال موفقیت در المپیک حق مردم است و نمی شود همه چیز را به بودجه مربوط دانست»

گودرزی هم در جواب گفت:« چرا شما نمی خواهید المپیک را پخش کنید؟»

مجری:« هنوز که قطعی نشده..

گودرزی وسط صحبت مجری پرسید:« مگرصدا وسیما اعلام نکرده که به خاطر بودجه دریافت نشده مسابقات المپیک را پخش نمی کند؟»

مجری برنامه تلاش کرد که بحث را قطع کند اما انگار محمود گودرزی آماده این شرایط بود:« چطور پخش المپیک که یک مطالبه عمومی هست شما حق دارید به خاطر پول انجام ندهید اما وزارت ورزش به خاطر کمبود بودجه نمی تواند در مورد نتیجه گیری …:»

مجری برنامه در حالی که به نظر می رسید از اتاق فرمان و از داخل گوشی تحت فشار است حرف های گودرزی را قطع کرد:« آقای دکتر شما باید راجع به ورزش صحبت کنید. مخصوصا که مسوولان صداوسیما در برنامه حضور ندارند»

گودرزی:«خب شما نماینده صداوسیما هستید…»

بحث میان وزیر ورزش و مجری در این ماجرا مختومه شد اما در آنتن شبکه دو اتفاق مهمی افتاد. اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی به حق پخش مسابقات ورزشی پرداخته شود . آن هم در روزهایی که مسوولان صداوسیما دوست ندارند در این مورد حرفی بزنند .

عصرایران