حضور شهردار رشت در صحن علنی شورا پیرامون موضوعات حوزه پسماند و عمران

رحیم شوقی امروز شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲ در نود و هشتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت با ریاست محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا و دیگر اعضای شورا حضور پیدا کرد.

به گزارش حرف تازه، حضور شهردار رشت در جلسه صحن علنی شورا پیرامون موضوع های پسماند به ویژه تفکیک زباله از مبدا، روند عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و دیگر موارد شهر رشت صورت گرفت.