گزارش تصویری

حضور شهرداری لاهیجان در همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلان در تالار مرکزی رشت

گزارش تصویری حرف تازه از حضور شهرداری لاهیجان در همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری  گردشگری استان ، در تالار مرکزی رشت را مشاهده می کنید.

گزارش تصویری حرف تازه از حضور شهرداری لاهیجان در همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری  گردشگری استان ، در تالار مرکزی رشت :