حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر لاهیجان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

حرف تازه – حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر لاهیجان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان: