حضور سرپرست استانداری گیلان، شهردار و اعضای شورای لاهیجان در نخستین جشنواره ملی چای

سرپرست استانداری گیلان، شهردار و اعضای شورای لاهیجان در نخستین جشنواره ملی چای حضور یافتند.

حرف تازه – سرپرست استانداری گیلان، شهردار و اعضای شورای لاهیجان و جمعی از مسئولین در نخستین جشنواره ملی چای حضور یافتند.