حضور اکیپ های آسفالت در منطقه پیرکلاچای رشت

اجرای متوازن پروژه‌های روکش آسفالت در مناطق پنجگانه شهر رشت همچنان ادامه دارد و اکیپ‌های آسفالت شهرداری برای مرمت آسفالت کوچه‌ها و معابر اولویت‌دار پیرکلاچای در منطقه سه مستقر شدند.

به گزارش حرف تازه، شهرداری رشت در ادامه برنامه جامع خود برای اجرای متوازن پروژه‌های آسفالت در مناطق پنجگانه شهر، آسفالت کوچه‌های اولویت‌دار محدوده پیرکلاچای واقع در منطقه سه شهری را در دستور کار قرار داد.

لازم به ذکر است در حال حاضر اکیپ‌های سازمان  عمران و بازآفرینی  شهرداری رشت به همراه مدیریت منطقه سه شهری  اجرای پروژه آسفالت در منطقه پیرکلاچای کوچه پسندیده را آغاز نموده و برای مرمت سایر مناطق آن نیز برنامه‌ریزی خوبی به عمل آورده‌اند.