طی حکمی از سوی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛

حسین عباس نژاد به عنوان مدیر کل امور حقوقی، مجلس و استان ها منصوب شد

حرف تازه : طی حکمی از سوی سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حسین عباس نژاد کارسیدانی به عنوان مدیر کل امور حقوقی، مجلس و استان ها منصوب شد. متن حکم انتصاب وی بدین شرح است: با عنایت به پیشنهاد سرپرست محترم توسعه مدیریت و منابع و نظر به تعهد، […]

حرف تازه : طی حکمی از سوی سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حسین عباس نژاد کارسیدانی به عنوان مدیر کل امور حقوقی، مجلس و استان ها منصوب شد.

متن حکم انتصاب وی بدین شرح است:
با عنایت به پیشنهاد سرپرست محترم توسعه مدیریت و منابع و نظر به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل امورحقوقی، مجلس و استان ها» منصوب می شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از تجارب همکاران آن اداره کل در انجام وظایف محوله موفق و سرافراز باشید
سید رضا صالحی امیری رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران