با پیشنهاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت و موافقت اعضا؛

حسینیه ها، مکتب های قرآنی و دفاتر پلیس +۱۰ از پرداخت عوارض بهره برداری موقت معاف می شوند

حرف تازه : پیش از ظهر امروز یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در ساختمان تاریخی شورا برگزار شد. در این جلسه که با حضور حجت جذب،  فاطمه شیرزاد، سید رضا موسوی روزان، عباس صابر و فرانک پیشگر برگزار شد ادامه بررسی دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت […]

حرف تازه : پیش از ظهر امروز یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در ساختمان تاریخی شورا برگزار شد.

در این جلسه که با حضور حجت جذب،  فاطمه شیرزاد، سید رضا موسوی روزان، عباس صابر و فرانک پیشگر برگزار شد ادامه بررسی دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت در دستور کار قرار گرفت و مریم تجددی سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد و مجید نوروزی معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت نیز به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداختند.

در این جلسه فاطمه شیرزاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهررشت پیشنهاد داد در راستای ترویج ارزش های اسلامی حسینیه ها و مکتب های قرآنی از پرداخت عوارض بهره برداری موقت معاف شوند.

این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت و نوروزی در تکمیل این پیشنهاد گفت: دفاتری مثل پلیس +۱۰ نیز غیرانتفاعی محسوب می شوند و از پرداخت عوارض بهره برداری موقت معاف می شوند.

نوروزی تصریح کرد: کاهش ماده ۱۶ و افزایش ماده ۱۸، به سود کسانی است که پروانه می گیرند و از آنجا که پروانه ها بیش از تخلفات است در مجموع درامد شهرداری کاهش هم می یابد.

در ادامه جلسه عباس صابر در خصوص تغییرات پیشنهادی در دفترچه تعرفه عوارض گفت: کسی که شغل کوچکی در یک محله ای راه اندازی می کند از هر لحاظ در پرداخت عوارض با یک مجتمع تجاری متفاوت است و خوشبختانه اینگونه مسائل دیده شده است.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر رشت در ادامه در خصوص ماده های ۱۶ و ۱۸ این دفترچه تصریح کرد: به دلیل ایراداتی که از گذشته وجود داشت عوارض ماده ۱۶مقدار قابل توجهی کاهش می یابد و در مقابل عوارض ماده ۱۸ به همان میزان افزایش می یابد.

وی با اعلام اینکه ماده ۱۸ مربوط به کسانی است که تخلف می کنند افزود: این تفاوت به خصوص وقتی در تغییر کاربری مسکونی به تجاری باشد محسوس است.

صابر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید تلاش شود در سال های آینده نرم افزار مربوطه به گونه ای طراحی شود که محاسبه عوارض را بر اساس سال قبل و سال پیشنهادی مقایسه کند و این اطمینان به وجود بیاید که افزایش عوارض از ۲۰ درصد در مجموع بیشتر نخواهد شد تا نگرانی شورا برطرف شود.

بر این اساس در جدول ۱ ماده ۱۶ ، عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم اعیانات تقسیم بندی نوع ساختمان ها ساده سازی شد و با پیشنهاد عباس صابر به ۴ دسته کلی اسکلت فلزی، بتون آرمه، مصالح بنایی و چوبی تقسیم شدند. همچنین ارزش معاملاتی ساختمان های با مصالح بنایی ۱۰ هزار تومان تعیین شد که در سال ۹۵ در ۴ بخش از ۸۷۰۰ تا ۱۱۲۰۰ تومان متغیر بود. 

در محاسبه تراکم پایه مسکونی در اعیاناتی که دارای چند نوع اسکلت می باشند اسکلت اعیان با بیشترین مساحت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

همچنین جدول ۲ ماده ۱۶ مربوط به ضرایب اعطای تراکم، در راستای سیاست های کلی شهرداری رشت ازجمله تشویق به ساخت پارکینگ، تغییراتی داشت و ضرایب جدید پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفت. همچنیناین جدول دیگری با توجه به نوع پهنه مطابق طرح تفصیلی به این دفترچه اضافه شد.

در بررسی ماده ۱۷ عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از تغییر کاربری اعیانات، در جدول شماره ۱ مربوط به ضرایب تغییر کاربری اعیانات در راستای سیاست های تشویقی ساخت پارکینگ، درخواست تغییر کاربری برای ایجاد پارکینگ مشمول این ماده نمی شود و درمقابل در تقاضای تغییر کاربری پارکینگ تجاری به تجاری متمرکز پیشنهاد افزایش ضریب از ۳ به ۷ ارائه شد و تغییرات ضرایب دیگری نیز پیشنهاد شد. در این ماده نیز جدول دیگری بر اساس پهنه های طرح تفصیلی جدید اضافه شد.

در بررسی ماده ۱۸ عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط نیز همچون ماده های ۱۶ و ۱۷ ، سیاست تشویقی ساخت پارکینگ در نظر گرفته شده است و شامل این عوارض نمی شود اما در نقطه مقابل در این جدول ضرایب استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط در موارد زیادی با افزایش قابل توجه همراه شده است. در این ماده نیز جدول دیگری بر اساس پهنه های طرح تفصیلی جدید اضافه شد.

ماده ۱۹ عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی تغییری نخواهد داشت و ماده های ۲۱ عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر و ۲۵ عوارض از حمل بار حذف شد.