حسن کربلایی شهردار آینده رشت؟

حسن کربلایی شهردار آینده رشت خواهد شد؟ انتقادات تند و بی پرده او از علوی و حتی تهدید ضمنی اعضای شورا به رصد احوالات آنان و عدم حمایت احتمالی خود و دوستانش از ایشان در انتخابات های آتی، کار را به آنجا رسانده که برخی او را از گزینه های احتمالی شورانشینان برای شهرداری رشت و جانشینی سید امیرحسین علوی می دانند.

به گزارش حرف تازه، تذکرات و دغدغه های حسن کربلایی فعال اصولگرا این بار از مرز بین المللی و دولت ها و نهادها – شاید به خاطر همسویی دولت فعلی با وی- عبور نموده و به مدیریت شهری رشت رسیده است.

حسن کربلایی شهردار آینده رشت؟

انتقادات تند و بی پرده او از علوی و حتی تهدید ضمنی اعضای شورا به رصد احوالات آنان و عدم حمایت احتمالی خود و دوستانش از ایشان در انتخابات های آتی، کار را به آنجا رسانده که برخی او را از گزینه های احتمالی شورانشینان برای شهرداری رشت و جانشینی سید امیرحسین علوی می دانند.

باید دید آیا کربلایی می تواند به باشگاه شهرداران غیر بومی رشت اضافه شود یا همچنان به سان چند انتخابات مجلس از فرصت خدمت به مردم انقلابی رشت مجددا بی بهره خواهد ماند؟

ظاهرا جلسات مکرر این روزهای کربلایی در راستای استیضاح شهردار رشت نیز برای تقویت جبهه انقلابیون شورا و افرادی چون شهرستانی و نوری و عباس نژاد و حسن کریمی کرنق تفسیر می شود.