پایان کار شمشیرباز گیلانی و دو ملی پوش دیگر در بخش انفرادی

حذف محمد رهبری از رقابت های المپیک توکیو در مرحله یک هشتم نهایی

رقابت های المپیک توکیو در رشته شمشیر بازی در بخش اسلحه سابر با حذف سه ملی پوش ایران همراه بود. در این رقابت ها محمد رهبری شمشیرباز گیلانی نیز با پذیرش شکست در مرحله یک هشتم نهایی از رقابت های المپیک توکیو حذف شد.

حرف تازه – رقابت های المپیک توکیو در رشته شمشیر بازی در بخش اسلحه سابر با حذف سه ملی پوش ایران همراه بود. محمد رهبری شمشیرباز گیلانی نیز با پذیرش شکست در مرحله یک هشتم نهایی از رقابت های المپیک توکیو حذف شد.
مجتبی عابدینی در مرحله یک هشتم نهایی بازی‌های المپیک مقابل آروم ژیلاگی قهرمان المپیک از مجارستان با نتیجه ۱۵ بر ۷ شکست خورد و از صعود به جمع هشت بازیکن برتر بازماند.
محمد رهبری شمشیرباز گیلانی تیم ملی نیز که در دیدار نخست حریف فرانسوی خود را با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ شکست داده بود در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات المپیک مقابل لوئیجی سامله از ایتالیا با نتیجه ۱۵ بر ۷ شکست خورد و از گردونه مسابقات کنار رفت.
علی پاکدامن نیز که در مرحله یک هشتم نهایی اسلحه سابر المپیک توکیو یا نتیجه قاطع ۱۵بر۹ هارتونگ سابریست نامدار آلمانی را درهم کوبید و به جمع ۸سابریست برتر المپیک توکیو راه یافت در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات شمشیربازی المپیک با نتیجه ۱۵ بر ۶ مقابل ژیلاگی قهرمان مجارستانی المپیک  شکست خورد.
بدین ترتیب او از صعود به نیمه نهایی بازماند و پرونده تیم سابر ایران در بخش انفرادی بسته شد.
حذف محمد رهبری از رقابت های المپیک توکیو در مرحله یک هشتم نهایی

حذف محمد رهبری از رقابت های المپیک توکیو در مرحله یک هشتم نهایی