حامد بشردانش سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت شد

طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، حامد بشردانش سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت شد.

اختصاصی حرف تازه – طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، حامد بشردانش سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت شد.

حامد بشردانش پیش از این مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت را بر عهده داشت.

او جانشین علیرضا حاجی پور در این مسئولیت شده است.

علیرضا حاجی پور روز گذشته از ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت استعفا داد.

در سوابق حامد (محمدباقر) بشردانش که از مدیران خوشنام و محبوب مجموعه شهرداری رشت به شمار می رود مدیرعاملی سازمان زیباسازی (سیما، منظر و فضای سبز) شهرداری رشت نیز دیده می شود.

تحریریه حرف تازه برای حامد بشردانش در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارد.

حامد بشردانش سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

حامد بشردانش سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت