حرف تازه – درحالیکه بسیاری از چهره های نزدیک به روحانی، مخالف ایده «نامزد پوششی» در کنار روحانی در انتخابات ۹۶ هستند، اخبار واصله حکایت از آن دارد که گروهی دیگر از ذینفوذان دولت ، در تدارک کاندیداتوری سه مقام ارشد دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری هستند. این گروه در تلاش است قاضی زاده […]

حرف تازه – درحالیکه بسیاری از چهره های نزدیک به روحانی، مخالف ایده «نامزد پوششی» در کنار روحانی در انتخابات ۹۶ هستند، اخبار واصله حکایت از آن دارد که گروهی دیگر از ذینفوذان دولت ، در تدارک کاندیداتوری سه مقام ارشد دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری هستند.

این گروه در تلاش است قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهور و جهانگیری معاون اول رییس جمهور را برای کاندیدای ریاست جمهوری سال ۹۶ قانع کنند تا در مناظرات، کنار روحانی حضور داشته باشند.
براساس ایده «نامزد پوششی»، این سه مقام ارشد دولت یازدهم، پیش از برگزاری انتخابات به سود روحانی از صحنه کنار خواهند گرفت.

با این حال، این سه مقام بلندپایه نیز هر کدام کاندیداتوری خود را به «تکلیف روحانی» موکول کرده اند.