جمع آوری زباله سوز رشت | پیشنهاد خطرناک شورا و تصمیمات لحظه ای

پس از سالها انتظار شهروندان برای راه اندازی زباله سوز، برخی اعضای شورا به دنبال جمع آوری زباله سوز رشت هستند که پیشنهادی خطرناک و هزینه ساز برای رشت است.

اختصاصی حرف تازه – بهنیا ثابت رفتار: عدم ثبات در مدیریت شهری یکی از چالش های همیشگی در شهر رشت بوده است. تغییر پیاپی مدیران و تصمیمات سلیقه ای که گاهی در تضاد با تصمیمات مدیران قبلی است همواره هزینه های گزافی به این شهر تحمیل کرده است. اکنون پس از سالها انتظار شهروندان برای راه اندازی زباله سوز، برخی اعضای شورا به دنبال جمع آوری زباله سوز رشت هستند که پیشنهادی خطرناک و هزینه ساز برای رشت است.

ماجرا از این قرار است که رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت پیشنهاد دو سرمایه گذار برای روش های نوین مدیریت زباله (بیوگاز و پیرولیز) را به شورا ارائه کرده و مدعی است این سرمایه گذاران حاضرند در ازای بهره برداری چند ساله، اقدام به سرمایه گذاری در این شهر کنند. برخی اعضا نیز با استقبال از این پیشنهاد برای دولت اظهار تاسف کرده اند و مدعی هستند حالا که زباله سوز طی این سالها در رشت به مرحله بهره برداری نرسیده و پیشرفت ۲۰ درصدی داشته، بهتر است در اقدامی شجاعانه آن را جمع آوری و به استان دیگری منتقل کنیم و خودمان با سرمایه گذارانی که داریم اقدام به مدیریت پسماند کنیم!

به همین سادگی یک نشست اعضای شورا با رئیس یک سازمان شهرداری می تواند سالها پیگیری را به نابودی کشانده و با یک تصمیم سلیقه ای جدید، برنامه ریزی چند ساله تغییر کند. حتی به این نکته نیز اشاره نمی شود که این شورا و شهرداری وقت در شهر رشت بوده که نسبت به نوشهر، ساری و تهران اهمال و کم کاری داشته و رشت از آن شهرها در زمینه احداث زباله سوز عقب مانده است.

حال به جای تلاش برای جبران گذشته، ساده ترین راه برخی اعضای شورا، پاک کردن صورت مساله و تعریف مساله ای جدید بوده است و حتی پای نمایندگان مجلس را نیز به این موضوع باز کرده اند و در نشست هم اندیشی با نمایندگان نیز بر موضوع جمع آوری زباله سوز تاکید کرده اند! البته نمایندگان خواستار تعیین تکلیف زباله سوز توسط دولت شده اند و ظاهرا هنوز درخواست جمع آوری را مطرح نکرده اند.

استان گیلان و به ویژه شهر رشت سالهاست از مساله انباشت زباله رنج می برد و حالا شورانشینان با ساده انگاری مساله، راه چندین ساله را نادیده می گیرند و به دنبال راه حل ها و چالش های جدیدی هستند که هر یک می تواند سالیان متمادی دیگری این شهر را درگیر معضل زباله کند.

انتظار می رود به جای پاک کردن صورت مساله زباله سوز، اعضای شورا و مدیران شهری به دنبال ادامه این پروسه و تسریع احداث زباله سوز باشند؛ البته اگر برخی مدیران شهرداری با سخنوری و نمایش ماجرا به شکلی دیگر به دنبال تغییر نظر شورانشینان نباشند و مسائل دیگری را دنبال نکنند! بدون شک ادامه اصرار بر چنین تصمیماتی تجاربی چون خط ویژه اتوبوس رشت را به دنبال خواهد داشت که با هزینه های سنگین راه اندازی و چندی بعد با تصمیم سلیقه ای دیگری جمع آوری شد.