با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه؛

جمشید رسایی رئیس جبهه اصلاحات گیلان شد

انتخابات هیئت رئیسه جبهه اصلاحات گیلان عصر پنجشنبه و با حضور اعضای این جبهه در گیلان برگزار شد و طی آن جمشید رسایی رئیس جبهه اصلاحات گیلان شد.

حرف تازه – انتخابات هیئت رئیسه جبهه اصلاحات گیلان عصر پنجشنبه و با حضور اعضای این جبهه در گیلان برگزار شد و طی آن جمشید رسایی رئیس جبهه اصلاحات گیلان شد.

در این انتخابات پس از رای گیری آقایان جمشید رسایی به عنوان رییس جبهه اصلاحات گیلان، سهیل سجودی نایب رییس اول، محسن بیناپور نایب رییس دوم، فرشاد شریفی به عنوان دبیر و کیان پوررهنما به عنوان سخنگو انتخاب شدند.
جبهه اصلاحات گیلان متشکل از ۴۲ نفر (دبیران ۳۲ حزب اصلاح طلب به عنوان شخصیت های حقوقی و ۱۰ چهره شاخص اصلاح طلب به عنوان شخصیت های حقیقی) است که رای گیری هیئت رئیسه با مشارکت بالای اعضا و ۳۹ رای ماخوذه همراه بود.
جمشید رسایی رئیس جبهه اصلاحات گیلان شد

جمشید رسایی رئیس جبهه اصلاحات گیلان شد