اتحاد اثرگذار؛

جمشیدی، تامینی و جعفرپور از محمدصادق حسنی حمایت کردند

حرف تازه : سه شخصیت تاثیرگذار از دکتر محمد صادق حسنی حمایت کردند. دکتر رضا جمشیدی چناری رئیس سابق شورای شهر رشت و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با حضور در ستاد دکتر محمد صادق حسنی از این کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم حمایت کرد. حمایت رضا جمشیدی می تواند سبد […]

حرف تازه : سه شخصیت تاثیرگذار از دکتر محمد صادق حسنی حمایت کردند.

دکتر رضا جمشیدی چناری رئیس سابق شورای شهر رشت و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با حضور در ستاد دکتر محمد صادق حسنی از این کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم حمایت کرد. حمایت رضا جمشیدی می تواند سبد رای دانشجویان زیادی را به آرای حسنی اضافه کند.

همچنین دکتر تامینی که دوره گذشته رای اول انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه رشت را به خود اختصاص داده بود نیز از دکتر حسنی حمایت کرد. حمایت تامینی می تواند در هدایت نمودن آرای لشت نشایی ها به سمت حسنی اثرگذار باشد و به این ترتیب یک سبد رای بسیار تعیین کننده به وی افزوده می شود.

اما حمایت دکتر جعفرپور که دوره گذشته کاندیدای آذری زبان های رشت بود نیز سبد رای دیگری را برای محمدصادق حسنی پر خواهد کرد و آن آرای آذری زبانان رشت خواهد بود.

بدین ترتیب دکتر محمد صادق حسنی که پیش از این به عنوان یکی از افراد مورد حمایت اصلاح طلبان نیز معرفی شده بود می تواند بر روی رای اصلاح طلبان، دانشجویان و دانشگاهیان، لشت نشایی ها و آذری زبانان رشت حساب ویژه ای باز کند. ضمن آنکه حامیان مهندس جعفرزاده نیز او را تنها نخواهند گذاشت. با وضعیت به وجود آمده دکتر محمد صادق حسنی را می توان یکی از مدعیان جدی ورود به بهارستان دانست.

photo_2016-02-25_03-15-12