جلسه کمیته ویژه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد

صبح روز ۸ دی ۱۴۰۱ جلسه ویژه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت به ریاست یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت و با حضور معاونین شهردار و مدیران مناطق به منظور تحقق بودجه مناطق و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری در ماههای باقیمانده سال برگزار شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از شهرداری رشت، صبح امروز ۸ دی ۱۴۰۱ جلسه ویژه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت به ریاست یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت و با حضور معاونین شهردار و مدیران مناطق به منظور تحقق بودجه مناطق و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری در ماههای باقیمانده سال برگزار شد