همزمان با روز جهانی زبان مادری و به پیشنهاد رضا رسولی؛

جلسه غیر علنی شورای شهر رشت امروز به زبان گیلکی برگزار شد

رضا رسولی فرهنگ گیلکی را بسیار غنی دانست و بیان نمود: برای فرهنگ رشت و زبان گیلکی باید فعالیت های بیشتری انجام شود تا بتوانیم این فرهنگ غنی که در خود شاخصه ها منحصر به فرد و مفاخر بسیاری که میتوانند برای نسلهای آینده الگو باشند را به آیندگان منتقل نماییم.

حرف تازه – نایب رییس شورا در حالی که به زبان گیلکی صحبت می کرد، روز جهانی زبان مادری را به همه مردم تبریک گفت و اظهار داشت: آقای حاجی پور در زمان ریاست خود در شورای شهرستان در جلسات به زبان گیلکی صحبت می کردند و این کار فرهنگی ارزشمندی برای نجات زبان گیلکی به عنوان دومین زبان در حال انقراض می باشد.

در هشتادمین جلسه شورا که به صورت غیر علنی برگزار شد، رضا رسولی فرهنگ گیلکی را بسیار غنی دانست و بیان نمود: برای فرهنگ رشت و زبان گیلکی باید فعالیت های بیشتری انجام شود تا بتوانیم این فرهنگ غنی که در خود شاخصه ها منحصر به فرد و مفاخر بسیاری که میتوانند برای نسلهای آینده الگو باشند را به آیندگان منتقل نماییم.

وی همچنین با توجه به اهمیت موضوع انتخاب شهردار خواستار انتخاب شهردار تا روز شنبه شد.