جعفر پناهی به شش سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه جعفر پناهی به شش سال حبس محکوم شد گفت: اتهام جعفر پناهی اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بوده است.

به گزارش حرف تازه، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه جعفر پناهی به شش سال حبس محکوم شد گفت: اتهام جعفر پناهی اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بوده که به ۶ سال حبس محکوم شده است.

خبرآنلاین نوشت: جعفر پناهی در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ برای تحمل کیفر حبس به زندان اوین معرفی شده است.

حکم این پرونده قطعی و لازم الاجراست.