جعفر برزگر سرپرست بنیاد مسکن گیلان شد

طی حکمی از سوی ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جعفر برزگر سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان منصوب شد.

حرف تازه – اکبر نیکزاد ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طی حکمی دکتر جعفر برزگر معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان را با حفظ سمت، بعنوان سرپرست این نهاد منصوب کرد.

گفتنی است پیش از این محمد اکبرزاده عهده دار این سمت بود.

جعفر برزگر سرپرست بنیاد مسکن گیلان شد

جعفر برزگر سرپرست بنیاد مسکن گیلان شد