جزئیات افزایش حقوق کارمندان | حقوق تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات

مطابق تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده، دولت پیشنهاد داده حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یابد و حقوق‌ سالیانه ۱۲۰ میلیون تومان معاف از مالیات هستند.

به گزارش حرف تازه به نقل از ایرنا ، تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان است. مطابق بند یک این تبصره ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۲۰ درصد افزایش و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.

جزئیات افزایش حقوق کارمندان

در بند ۲ تبصره ۱۶ آمده است: حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات (کشوری حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد (۱۸) افزایش می‌یابد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق بدون تغییر باقی می‌ماند. ۳۰۰۰ امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق العاده های حقوق و سایر پرداختی‌ها تاثیر ندارد.

همچنین در بند ۳ تبصره ۱۶ براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان معادل ریالی امتیاز و به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان بهزیستی کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفاند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد کمک معیشت، ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود پرداخت کنند.

در بند پ این تبصره که سقف خالص پرداختی در تمام کشور برای کارکنان تمامی دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است.

همچنین در بند ت پاداش پایان خدمت در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

حقوق‌ سالیانه ۱۲۰ میلیون تومان معاف از مالیات

سقف معافیت مالیاتی در تبصره ۱۶ به این صورت است که حقوق‌های ۱۲۰ میلیون تومان معاف از مالیات است. حقوق‌های ۱۲۰ تا ۱۶۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق‌های ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان ۱۵ درصد، ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد و حقوق‌های بالای ۴۰۸ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات می‌پردازند.

در ادامه آمده است افرادی که در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف خدمت می‌کنند مشمول حکم این بند هستند. در حالیکه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری شامل این حکم نمی‌شوند و بایدی طبق ماده ۸۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بپردازند.