جریمه میلیاردی صاحب نمایندگی خودرو در رشت به خاطر گرانفروشی

یک نمایندگی خودرو در رشت به جرم گران فروشی به پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

حرف تازه – مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از جریمه میلیاردی صاحب نمایندگی خودرو در رشت به خاطر گرانفروشی خبر داد و گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر گرانفروشی در یکی از نمایندگی‌های فروش خودرو در رشت، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

مرتضی امینی با اشاره به احضار مدیر نمایندگی به شعبه تعزیرات و شنیدن دفاعیات وی ، افزود: بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اتهام وارد دانسته شد و این نمایندگی به پرداخت یک میلیارد و صد و ده میلیون تومان جریمه محکوم شد.

از این مبلغ، ۳۷۰ میلیون تومان به شاکی و دو برابر آن، به میزان ۷۴۰ میلیون تومان به صندوق دولت اختصاص دارد که این حکم اجرا شد.

جریمه میلیاردی صاحب نمایندگی خودرو در رشت به خاطر گرانفروشی

جریمه میلیاردی صاحب نمایندگی خودرو در رشت به خاطر گرانفروشی

تصویر تزئینی است.

منبع: صداوسیما