جدول اجرای نمایش های دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان اعلام شد.

حرف تازه – جدول اجرای نمایش های دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان اعلام شد.